Vier op de vijf zzp’ers niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid

387da030136996da496f1340808a94ecVier op de vijf zelfstandigen hebben geen verzekering afgesloten tegen arbeidsongeschiktheid. Van deze groep zegt 70 procent dit te duur te vinden. Dat blijkt dinsdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en TNO. Een kwart, vooral zzp’ers van 55 jaar of ouder, zegt het risico zelf te kunnen dragen en ruim een vijfde kan wel een tijdje terugvallen op het inkomen van hun partner.

 

14 procent van de zzp’ers sluit geen verzekering af omdat ze de verzekeraars niet vertrouwen. Dat komt vooral in de bouw relatief vaak voor. Hoewel het aandeel zzp’ers met een arbeidsongeschiktheidsverzekering weer kleiner is dan in het voorgaande jaar, is de daling wel wat afgevlakt, meldt het CBS.

Pensioenopbouw

Een kwart van de zzp’ers heeft geen regeling getroffen voor het pensioen. Bij vrouwen is dat zelfs één op de drie. Geldgebrek is voor meer dan de helft van deze groep de reden om nog niets aan het pensioen te doen. Ruim een kwart zegt er nog niet aan toegekomen te zijn en 20 procent vindt het pensioen nog te ver weg om zich er druk om te maken. Een kleine minderheid heeft een partner die genoeg verdient om het pensioen voor twee te dekken. Van de zzp’ers die wel pensioen opbouwen, doet 37 procent dat door te sparen of beleggen en 33 procent door te investeren in de eigen woning. 27 procent is aangesloten bij een pensioenfonds.

Vaker tevreden
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn desalniettemin vaker tevreden over hun financiële situatie dan twee jaar geleden. Van de ondervraagde zelfstandigen zegt 47 procent dat de financiële situatie van hun onderneming goed tot zeer goed is. Dat was vier jaar geleden nog 43 procent. De groep die het inkomen en de werkzekerheid van hun onderneming als matig tot slecht beoordeelt, is gedaald van 27 naar 24 procent. Vooral in de bouw zien veel zelfstandige ondernemers de zaken nu rooskleuriger in dan in 2013.

Bijna twee derde van de zzp’ers is in beperkte mate (tot 40 procent van de omzet) afhankelijk van één klant. Bij 12 procent is dat in belangrijke mate (60 tot 90 procent van de omzet) en bij 8 procent bijna volledig (meer dan 90 procent) het geval. Dat laatste komt vooral in de landbouw vaak voor. Iets meer dan een vijfde van de ondernemers had in het afgelopen jaar drie klanten of minder.

Werven van klanten doen zzp’ers hoofdzakelijk via hun bestaande netwerk. Vooral in de bouw en zakelijke dienstverlening helpen zelfstandigen elkaar vaak aan werk. Het gebruik van sociale media en digitale platforms om opdrachten te verwerven is nog vrij beperkt. Een kwart gebruikt sociale media, vooral vrouwen, zelfstandigen jonger dan 45 jaar en degenen die in de recreatie werken. Van sites als Werkspot en freelancer.nl maakt slechts 5 procent gebruik.

Voor de Zelfstandigen Enquête Arbeid van het CBS en TNO werden zesduizend zelfstandigen zonder personeel ondervraagd.

bron: nu.nl

Reacties zijn gesloten.