8 bedrijfsverzekeringen voor startende ondernemers

Ben je van plan een eigen bedrijf te starten? Dan trappel je vast van ongeduld om aan de slag te gaan! Toch is het handig om van tevoren even stil te staan bij eventuele risico’s die je loopt. Want als je nu je risico’s helder in kaart brengt en er passende oplossingen bij bedenkt, kun jij je verder focussen op wat echt belangrijk is. Ondernemen! Belangrijk is om goed in te schatten of je een risico zelf kunt dragen of dat je er misschien beter een verzekering voor kunt afsluiten. Om je op weg te helpen, zetten wij de 8 belangrijkste bedrijfsverzekeringen voor je op een rij.

1. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Natuurlijk ben jij hartstikke voorzichtig. Want je weet dat je als ondernemer aansprakelijk bent voor schade die jij, jouw medewerkers of jouw producten toebrengen aan anderen, aan andermans spullen of aan het milieu. Waarschijnlijk heb je een particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Maar verzekeringsmaatschappijen maken onderscheid tussen zakelijk en privé. Dus als jij – of een van je medewerkers – tijdens een meeting per ongeluk de beamer van je klant kapot laat vallen, vergoedt je particuliere aansprakelijkheidsverzekering deze kosten niet. De hoogte van een schadeclaim kan in sommige gevallen flink oplopen en is van tevoren moeilijk in te schatten. Je kunt hiervoor een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afsluiten.

2. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Jouw vakkennis is up-to-date, uiteraard! Want je weet dat fouten − hoe klein ook − soms grote schade kunnen veroorzaken, ook als je werkt in een adviserend beroep zoals architect, ingenieur of accountant. Toch kan ook jij, met al jouw kennis en vaardigheden, een keer nalatig zijn, een vergissing maken of iets over het hoofd zien. Je opdrachtgever vertrouwt er echter op dat je dat soort beroepsfouten niet zult maken. En kan je, als je dat toch doet, voor zijn vermogens- of adviesschade aansprakelijk stellen. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzeker je je tegen schade door beroepsfouten.

3. De rechtsbijstandverzekering

Hoeveel service je ook biedt, het kan altijd gebeuren dat een klant niet tevreden is over je dienst of product. Of dat er een conflict ontstaat met een leverancier of met een van je medewerkers. Een eenvoudig meningsverschil is meestal onderling nog wel op te lossen, maar bij ingewikkelde conflicten kan juridische hulp noodzakelijk zijn. En de kosten daarvan kunnen flink oplopen. Met een rechtsbijstandverzekering krijg je juridische hulp van juristen of deskundigen van de verzekeraar bij het oplossen van conflicten met opdrachtgevers, leveranciers, medewerkers of de gemeente.

4. De inventaris- en voorraadverzekering

Je bedrijfspand is zo goed mogelijk beveiligd. Maar toch kan het misgaan. Jaarlijks krijgt namelijk een op de tien ondernemers te maken met diefstal of inbraak. En wat te denken van brand- of waterschade? Hoe groot is jouw probleem als je laptop waterschade oploopt of wordt gestolen? Wat doe je als je gereedschap in vlammen opgaat? Of als je voorraad bederft door kortsluiting in je koeling? Als je voorraad en je spullen verloren gaan of beschadigd raken door brand, storm, inbraak en waterschade, krijg je ze met een inventaris- en voorraadverzekering vergoed. Deze verzekering heet ook wel bedrijfsmiddelenverzekering.

5. De verzuimverzekering

Je bedrijf draait ontzettend goed. Dus misschien denk je erover om een of meerdere medewerkers in dienst te nemen. Houd er dan wel rekening mee dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het welzijn van je personeel. Wordt een medewerker bijvoorbeeld langdurig ziek, dan kan dat erg vervelend zijn. Voor je medewerker, zijn collega’s én voor jou. Je bent namelijk verplicht het loon door te betalen en je bent verantwoordelijk voor eventuele re-integratie en moet voldoen aan alle verplichtingen van de Wet verbetering poortwachter. Een verzuimverzekering neemt jou de loondoorbetaling, de verzuimbegeleiding en re-integratie uit handen.

6. De bedrijfsschadeverzekering

Jouw klant is koning. Maar als jouw bedrijf stil komt te liggen door bijvoorbeeld brand of wateroverlast, kun je jouw klanten niet van dienst zijn en vallen je inkomsten geheel of gedeeltelijk weg. En dat terwijl je vaste lasten gewoon doorlopen. Met een bedrijfsschadeverzekering ontvang je een vergoeding als jouw brutowinst door een schade (tijdelijk) daalt. Je krijgt deze vergoeding tijdens de herstelfase: de tijd die nodig is om de schade te herstellen, op te ruimen of te saneren. Ook voor eventuele extra kosten, zoals het huren van vervangende bedrijfsruimte, krijg je een vergoeding.

7. De opstalverzekering

Je hebt misschien al een stuk eigen reserve opgebouwd. Maar wil je de kosten schade aan je bedrijfspand door brand, inbraak, storm, waterschade en blikseminslag zonder problemen kunnen betalen, dan moet je spaarvarken wel flink vetgemest zijn.   Met een gebouwenverzekering, of opstalverzekering voor bedrijven, verzeker je de herbouwwaarde van jouw bedrijfspand. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om alles in dezelfde staat terug te brengen als vóór de schade.

8. De zakelijke autoverzekering

Je bent een ervaren automobilist en houd je keurig aan alle verkeersregels. Maar toch kun je met je bedrijfsauto betrokken raken bij een aanrijding en schade hebben aan jouw auto of die van de ander. Daarnaast loop je met je bedrijfsauto, bestelbus of werkmaterieel het risico op inbraak, diefstal, brand, ruitbreuk, storm- en hagelschade. Als je volgens de Belastingdienst verplicht bent de auto op naam van de zaak te zetten, verzeker je je auto met een zakelijke autoverzekering. Je bent in ieder geval wettelijk verplicht om de Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) te verzekeren. Hiermee verzeker je de schade die je met je voertuig veroorzaakt bij anderen. Met een WA Beperkt Cascoverzekering verzeker je ook schade aan je eigen voertuig door brand, diefstal, inbraak, ruitbreuk, storm en hagel. Voor een vergoeding van schade aan je eigen voertuig bij een aanrijding door eigen schuld heb je een WA Cascoverzekering of All-Risk-verzekering nodig.

bron: https://www.ikgastarten.nl

Reacties zijn gesloten.