Ziekte & Ongeval

Een ondernemer houdt zich bezig met ondernemen

U wilt als ondernemer graag bezig zijn met ondernemen. Daarbij heeft u goed en gemotiveerd personeel nodig. Het is daarom extra vervelend als een personeelslid langdurig ziek wordt. Een goed ziekteverzuimbeleid is dan ook belangrijk. Door het afsluiten van een verzuimverzekering kan men zich tegen de hoge kosten van ziekteverzuim verzekeren.

Een verzuimverzekering waarbij men, na een eigenrisicoperiode, voor elke dag dat de werknemer ziek is een vergoeding ontvangt, dit noemen we een conventionele dekking. Deze vergoeding is gebaseerd op het loon dat voor de zieke werknemer wordt doorbetaald. Men kan kiezen voor een eigenrisicotermijn van twee, vier of zes weken, of een zelf te bepalen langere termijn. De betaling van de ziektedagen tijdens de gekozen eigenrisicotermijn komt voor rekening van de werkgever. Het eerste jaar kan men ieder gewenst percentage van het salaris verzekeren, vanaf tenminste 70%. Het tweede jaar kan men alleen 70% van het salaris verzekeren aangezien meer volgens de wetgeving niet is toegestaan.

Stop-loss dekking

Een verzuimverzekering waarbij het gemiddeld uitbetaalde ziekengeld per jaar voor rekening komt van de werkgever. Dit is de stop-loss dekking. Dit bedrag wordt het eigen behoud genoemd. Als het werkelijk uitbetaalde ziekengeld het eigen behoud overschrijdt, dan wordt het verschil vergoed. Deze vorm is aantrekkelijk voor grotere bedrijven vanaf 50 medewerkers.

WIA

Op 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeids-vermogen (WIA). De WIA valt uiteen in twee delen:

Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt (80%-100%)

Werknemers die volledig arbeidsongeschikt zijn krijgen een uitkering van 70% van het laatst verdiende loon. Het loon is hierbij gemaximeerd op € 43.848,- (2006).

Gedeeltelijk of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (>35%)

Werknemers die vallen onder de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) ontvangen een uitkering gedurende een bepaalde tijd die minstens 70% van het oude loon (tot gemaximeerd WIA-loon) bedraagt. Als de werknemer in die periode daarna onvoldoende werkt, valt hij terug op een minimale uitkering. Werkt men wel voldoende, dan blijft zijn inkomensachteruitgang beperkt.

Door de WIA krijgen arbeidsongeschikte werknemers die hun restverdiencapaciteit voor minder dan 50% benutten met een enorme inkomensterugval te maken. Zij krijgen namelijk een vervolguitkering die bijzonder laag uitvalt. U kunt voor een inkomensaanvulling voor deze groep medewerkers zorgen, door het sluiten van een WGA-Gat verzekering. Hiermee zorgt u voor een goede aanvulling op de secundaire arbeidsvoorwaarden voor uw medewerkers.

De verzekering biedt de niet duurzaam gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer inkomenszekerheid door een aanvulling tot 70% van het arbeidsongeschiktheidsdeel van zijn oude (gemaximeerde) inkomen. Omdat de WIA met name het benutten van restverdiencapaciteit stimuleert, vallen werknemers die hun restverdiencapaciteit niet voldoende benutten tussen wal en schip; door het sluiten van de WGA-Gat verzekering zorgt u voor een inkomensaanvulling voor deze groep werknemers.

Reacties zijn gesloten.