Hypotheek Nieuws

Nieuwe regels hypotheek

De overheid heeft de overdrachtsbelasting verlaagd om doorstroming van de woningmarkt te verbeteren. Ook worden de regels voor hypotheken strenger, zodat minder mensen door hun hypotheek in de financiële problemen komen. Dit staat in de Rijksbegroting van 2013.

Plannen kabinet-Rutte-Asscher voor hypotheekrenteaftrek 4e schijf

Het kabinet-Rutte-Asscher wil de hypotheekrenteaftrek voor bestaande en nieuwe hypotheken aanpassen. Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief (4e schijf) stapsgewijs verlaagd naar het tarief van de 3e schijf. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar.

Aftrek rente bij restschuld

Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen kunnen vanaf 2013 de rente en kosten voor een lening waarmee ze de restschuld betalen maximaal 10 jaar van de belasting af trekken. Het gaat om een tijdelijke maatregel waarmee het kabinet huiseigenaren tegemoet komt die bij verkoop van hun woning met een restschuld komen te zitten. De maatregel geldt voor restschulden die tussen 1 januari 2013 en 31 december 2017 ontstaan. De geldlening hoeft niet te worden afgelost. Maar na 10 jaar zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar. De regeling staat ook open voor huiseigenaren die na verkoop een woning gaan huren.

Overdrachtsbelasting definitief verlaagd naar 2%

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor zijn de aankoopkosten lager. Dat kan ervoor zorgen dat mensen sneller een huis kopen. Op die manier komt er meer beweging in de woningmarkt, bijvoorbeeld omdat starters makkelijker een woning kunnen kopen.

Hoogte hypotheek beperkt

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning.

Vanaf 2013 wordt de Loan-to-value geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dus dat u geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan-to-Value ratio van 100% bereikt. De Loan-to-Value ratio mag wel hoger zijn als het extra bedrag gebruikt wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen.

Per 1 januari 2013 is de verhouding tussen de waarde van het huis en de maximale hoogte beperkt tot 105%. Bij investeringen in energiebesparing blijft dit maximaal 106%.

Maximaal 50% aflossingsvrij

Huizenkopers zijn sinds 1 augustus 2011 verplicht de hypotheek tijdens de looptijd gedeeltelijk af te lossen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. De rest moet verplicht worden afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat huiseigenaren aan het einde van de looptijd van de hypotheek een te grote restschuld hebben. Deze regels gelden niet voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2011.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig en externe link: annuïtair worden afgelost Dat betekent dat u elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit rente en aflossing. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Grensbedrag Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verhoogd

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft kopers korting op de hypotheekrente en beschermt tegen gedwongen verkoop als zij hun hypotheek niet meer kunnen betalen. In 2011 is het grensbedrag voor het kopen van een woning met NHG tijdelijk verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. De verhoging gold tot 1 juli 2012. De verhoging wordt geleidelijk afgebouwd:

  • per 1 juli 2012: € 320.000;
  • per 1 juli 2013: € 290.000;
  • per 1 juli 2014: € 265.000.

Rijksbegroting 2013

De verlaging van de overdrachtsbelasting, de gewijzigde voorwaarden om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek en het verlagen van de Loan-to-Value ratio staan in de externe link: Rijksbegroting voor 2013

Hypotheekvoorwaarden starters versoepeld

Het kabinet heeft besloten tot het versoepelen van de hypotheekvoorwaarden voor starters met perspectief op een inkomensstijging. Dit betekent dat starters die binnen enkele maanden of jaren een verhoging van het salaris verwachten een ruimere hypotheek kunnen krijgen. De maatregel gaat in per 1 januari 2013.

Reacties zijn gesloten.