Pensioenen

In verband met de vele vragen over pensioen, arbeidsongeschiktheid, lijfrente, inkomen na pensionering en/of overlijden,  zijn wij een  nieuwe adviesverlening gestart, namelijk het Integraal Pensioen Advies (I.P.A.)

Het I.P.A .voor werknemers biedt u de mogelijkheid om inzicht te krijgen in uw huidige en toekomstige inkomenssituatie.

Heeft u vragen over uw pensioen bij uw werkgever of over uw lijfrentepolis cq woekerpolis? Hoe hoog is uw inkomen na 62, 65 (67) jaar? Wat is er precies geregeld voor uw nabestaanden? Wat zijn de financiële gevolgen na een overlijden? Zijn uw maandelijkse huur/hypotheeklasten nog wel betaalbaar voor uw nabestaanden?

Uit onderzoek ie gebleken dat circa 75% van de werkenden het Uniform Pensioen Overzicht niet begrijpen en vaak niet op de hoogte zijn van de diverse sociale voorzieningen, zoals de ANW of de WIA.

Het Integraal Pensioen Advies is precies wat u zoekt. Wat kunnen wij voor u doen? Het Integraal Pensioen Advies bestaat uit de volgende 6 stappen :

  1. Inventariseren (wij noteren al uw inkomen-en pensioengegevens, maar ook uw hypotheek/huur en spaargelden, vaste en variabele lasten en tevens maken wij een risico-en klantprofiel.
  2. Analyseren (dat doen wij op kantoor, wij analyseren alle gegevens en verwerken deze ons financieelprogramma)
  3. Advies (wij komen tot een advies met betrekking tot uw pensioen/lijfrente/woekerpolis etc etc)
  4. Presenteren ons advies en het financieel rapport (tijdens onze vervolgafspraak, presenteren wij u het advies en het financieël rapport)
  5. Bemiddelen (wii bemiddelen bij het geadviseerd financieel produect of wij verzorgen de aanpassing van het bestaande financiele product)
  6. Nazorg (om de 3 jaar bespreken wij weer het Integraal Pensioen Advies en geven u eventueel een nieuw of aanvullend advies)

Hoe zijn de kosten van een I.P.A. ? Tot 1-1-2013 ontvingen wij van de verzekeraar of bank een beloning. Dus was de beloning gekoppeld aan het product. Die situatie bestaat niet meer. Heden ten dage betaalt de klant voor het advies wat hij krijgt van zijn financieel adviseur. Dit betekent dus ook dat het voor de adviseur niet van belang is waar het financiële product wordt gesloten. Hij ontvangt van de verzekeraar of bank toch geen provisie.

Wij hebben onderzocht en berekend hoeveel tijd het kost om tot een goed Integraal Advies te komen. Daarbij hebben wij betrokken onze kosten, zoals automatisering, personeel en opleidingen. De kosten van het Integraal Pensioen advies hebben wij vastgesteld op € 795,-  Vanaf 1-1-2013 heeft u ook de mogelijkheid om de kosten van het Integraal Pensioen Advies te betalen per maand, in de vorm van een Advies & Serviceabonnement.

Heeft u vragen over het I.P.A. of wilt u een afspraak? Belt ons dan even voor een afspraak.

 

Reacties zijn gesloten.